Eiendomsmegler MNEF  - 30 års meglererfaring
Befaring og meglertilbud

Jeg ønsker å bli kontaktet av megler for avtale om befaring av min bolig for at megler deretter kan gi meg et spesifisert pristilbud på fullt salgsoppdrag av denne.

Registrering av eiendom jeg ønsker å selge:
01. Eiendomsinformajon
02. Tomteforhold
03..Matrikkel/Betegnelse på eiendom (gnr/bnr/snr evt. andelsnr./kommune - evt. navn på boligselskap
04. Boligens adresse og bydel
05. Forretningsførers navn/adresse/telefon/e-post (hvis boligen har forretningsfører)
06. Evt. forkjøpsrett
1. Det er forkjøpsrett på boligen
2. Det er ikke forkjøpsrett på boligen
07. Boligens areal, planløsning, antall soverom - beskriv kortfattet
08. Boligens nærmiljø og omgivelser / kort beskrivelse
09. Prisforventning for boligen
10. Er boligen taksert?
01. Nei - jeg ønsker at megler skal ordne dette
02. Ja - jeg vedlegger taksten i e-post
11. Når er ønsket overtagelsestidspunkt for ny eier
12. Skattemessige forhold
13. Diverse info til megler
14. Selgers navn/adresse/telefon/e-post
15. Foreslå ønsket befaringsdag