Eiendomsmegler MNEF  - 30 års meglererfaring
Budmegling - kvalifisiering
 
Budmegling - Selg bolig selv - lav meglerprovisjonNedenfor finner du noen få spørsmål, som gjør meg i stand til å avgjøre om du og ditt boligsalg kvalifiserer for tjenesten "Budmegling". 
 
Når du har svart på skjemaet, får du straks en tilbakemelding fra meg om prosedyren videre.
 
LYKKE TIL!
 
 SKREDDERSØM - Kvalifisering for BUDMEGLING
1. HAR DU GOD KUNNSKAP OM EIENDOM OG EIENDOMSJUS
NEI
JA
2. ER DU MER ENN GJENNOMSNITTELIG KYNDIG PÅ IT
JA
NEI
3. ER DU EN GOD SELGER
JA
NEI
4. ER DU EFFEKTIV OG GOD PÅ LOGISTIKK
NEI
JA
A. PERSONDATA - navn og adresse på boligselger
B. PERSONDATA - telefonnummer boligselger
C. PERSONDATA - epost på boligselger
D. OBJEKTDATA - Adresse på boligen som skal selges (adr./postnr./poststed)
E. OBJEKTDATA - matrikkel på bolig som skal selges (gnr/bnr evt. snr/leil.nr - selskapsnr.), kommune
F. OBJEKTDATA. Forventet pris på boligen som skal selges
G. OBJEKTDATA. Fellesgjeld/økonomi
1. Boligen har andel i fellesgjeld
2. Boligen har ikke andel i fellesgjeld
H. Fellesutgift - dersom boligen er en del av et boligselskap/sameie
I. Om fellesgjeld
1. Jeg trenger ikke svare her. Fellesgjeld = null
2. Jeg kjenner til om vi har IN-ordning
3. Jeg kjenner nøyaktig avdrags-/renteprofil
J. OBJEKTDATA - er boligen taksert oppgi i fall takstbeløp og takstmann
Delleveranse BUDMEGLING har en lavkostprofil og er basert på elektronisk kommunikasjon mellom selger (oppdragsgiver) og megler (oppdragstaker) forut for inngåelse av budmeglingsoppdraget og i størst mulig ustrekning underveis i prosessen mellom visninger og budgivning.
 
Kontraktsmøte mellom selger og kjøper forutsettes avholdt og organisert hos segler, som i forkant vil ha mottatt alle nødvendige dokumenter for signatur, og skal sende disse tilbake til megler pr papirpost.
 
Dersom det er behov for telefonsupport og/eller kundemøter i forkant av oppdragsinngåelse for Budmegling, vil det påløpe timesbasert honorar. Bistand fra megler for kontraktsmøte enten hjemme hos selger eller på meglers kontor kan også tilpasses det aktuelle behovet.
 
Når kvalifiseringsprosessen er behandlet, vil alle detaljer om samarbeidsprosedyrer selger/megler bli utsendt av megler sammen med oppdragstilbud for delleveransen BUDMEGLING.

Telefon: 41 37 60 00