Eiendomsmegler MNEF  - 30 års meglererfaring
BUDMEGLING eller SALGSOPPDRAG

BUDMEGLING - Selge bolig selv? 
Er du en dreven boligselger, kan dette være et alternativ for deg
nå som det er mulig å lage dine private boligannonser på nettet.

OBS!  Pass på - her er det mange fallgruver !

Men har du tilstrekkelig med kunnskap og tid, synes du kanskje det er fristende å ordne
mye selv når du skal selge din egen bolig.  Alt fra å innhente lovpålagt informasjon om salgsobjektet, utforme salgsoppgave og annonser m.m. og gjennomføre visninger.

Det er en en stor risiko å gå videre med prosessen i BUDMEGLING uten å la en fagperson utføre dette.  Både fordi at interessentene kan være tilbakeholdne med å gi noe bud i det hele tatt pga usikkerheten rundt at det ikke er en profesjonell mellommann som håndterer denne viktige økonomiske fasen. Og fordi at du sannsynligvis ikke selv er den beste personen til å få fram det aller beste budet på din egen bolig. En privat boligeier vil oftest ha for mye personlige følelser knyttet til hjemmet sitt til å håndtere budprosessen på en hensiktsmessig nøytral måte overfor de ulike interessenter og budgivere.

I tillegg krever en kvalitetssterk budmegling generelt svært god innsikt i psykologi, salgsteknikk og logistikk-løsninger som rask distribusjon av stadig ny info til interessenter og budgivere og detaljrik loggføring av alle nyanser i budfaser og deadliner.  Og ikke minst - erfaring.

Det er i budgivningen det avgjørende salgsresultatet kommer frem.

Hvem tror du får den beste prisen på boligen din, en profesjonell aktør som har gjort
dette 100-vis av ganger før  eller en privat selger?

På kjøpet får du ordnet sluttfasen også med dokumentutforming, oppgjør og prosedyrer rundt tinglysing av dokumentene.  Alt til en lavere meglerprovisjon fordi du gjør mye selv.  Når du har gjennomført prekvalifiseringen, sender jeg deg et spesifikt pristilbud.
De mest profesjonelle får 1/2 pris på meglerprovisjonen.


Mange har kjøpt/solgt flere boliger tidligere og nettopp derfor synes det avgjort er tryggest å bruke en erfaren eiendomsmegler i hele prosessen.

Telefon: 41 37 60 00