Eiendomsmegler MNEF  - 30 års meglererfaring
OPPGJØRSPAKKEN - kvalifisering
 
Nedenfor finner du noen få spørsmål, som gjør meg i stand til å avgjøre omfanget av oppgjørsoppdraget.
 
Når du har svart på skjemaet, får du straks
en tilbakemelding fra meg om prosedyren videre.
 
LYKKE TIL!
1. HAR DU TINGLYST HJEMMEL TIL BOLIGEN SOM DU HAR SOLGT TIL KJØPER
2. HAR KJØPER FÅTT ALL LOVPÅLAGT INFORMASJON AV DEG
3a. ER KJØPESUMMEN KONKRET AKLARET
3b. OFF OMK. (tgl.gebyrer/evt. dok.avg.) betales ordinært av kjøper i tillegg til kjøpesummen
4. ER OVERTAGELSESDATO KONKRET FASTSATT
5. HAR KJØPER DOKUMENTERT SIN FINANSIERING FOR DEG
6. IT-UTSTYR JEG DISPONERER OG HÅNDTERER
Scanner
Telefaks
Jeg bruker kun papirpost
7. SELGERINFORMASJON (fullt navn/adresse/telefon/e-post/11-sifret personnummer - evt. org.nr.
8. KJØPERINFORMASJON (fullt navn/adresse/telefon/e-post/11-sifret personnummer - evt org.nr.
9. Avtalt kjøpesum. Kjøper betaler overdragelsesomkostninger (evt. dok.avg./tgl.gebyr/gebyr til forr.fører)
10. Eiendommens magtrikkelnummer(gnr/bnr/evt. fnr/ kommune, (gnr/bnr/snr/kommune og boligsameie evt. forretningfører - eller gnr/bnr/andelsnr - boligselskap og forretningsfører)
11. Avtalt overtagelsesdato
12. Kjøpers finansiering (egenkapital - hvor? - lånebehov avklart - finansinstitusjonens navn/telefon/e-post/fax)
13. Notater / spørsmål fra til megler
VELKOMMEN til kostnadseffektiv enkel og trygg avslutning av ditt boligsalg!
 
Delleveranse OPPGJØRSPAKKE har en lavkostprofil og er basert på elektronisk kommunikasjon forut for inngåelse av oppgjørsoppdraget og hele veien i kontrakts- og oppgjørsprosessen.  Du vil motta et tilbud på den oppgjørspakken som passer for deg og ditt behov når kvalifiseringen er behandlet.  I tillegg til lavkost meglerprovisjon kommer  utlegg til sikringsobligasjon  (NOK 1 935 for selveierboliger og NOK 430 for bolger i borettslag) og evt. eierskiftegebyr til evt. forretningsfører.
 
Dersom det er behov for telefonsupport og/eller kundemøter i forkant av inngåelse av oppdrag for oppgjør, vil det påløpe timesbasert honorar. Bistand fra megler for avholdelse av kontraktsmøte enten hjemme hos selger eller på meglers kontor kan også tilpasses det aktuelle behovet.
 
Telefon: 41 37 60 00