Eiendomsmegler MNEF  - 30 års meglererfaring

Prisen på et nettmeglerkonsept


Honoraret til de mest brukte nettmeglerselskap utgjør normalt  ca kr 15 000.

Meglerhonoraret til nettmeglerselskapet inkluderer internett-annonsering og gjennomføring av oppgjørsarbeidet.  Prisen er basert på at selger selv ordner hele salgsprosessen med innhenting av lovpålagt salgsinformasjon, lager prospekt, kjører visninger, budrunder og ordner kjøpekontrakt og skjøtedokument.

I tillegg til prisen til nettmeglerselskapet påløper det standard salgskostnader som utgifter til  tinglysingsgebyr for urådighetserklæring og panteattest , evt. leie av skilt for visning ,utgifter til takstmann, fotograf, kommunale gebyrer hos de ulike aktører for informasjonsinnhenting.

Dersom du har tilstrekkelig med kompetanse og tid og ikke trenger noen eiendomsrådgiver, ønsker jeg deg til lykke med et vellykket egetsalg av egen bolig.

Dersom du føler at "selg-selv"-konseptet forutsetter for mye jus-/eiendomskunnskap og egeninnsats ifht din tid/kompetanse for å gjøre alt selv ilbyr jeg en løsning for dette.

Da trenger du en dyktig eiendomsrådgiver, som kan avlaste deg i prosessen.

Spesielt i mekanismene i budgivningen kan det lønne seg - bokstavelig talt - å ha en erfaren eiendomsrådgiver til å gjøre prosessen med "fingerspitzgefûhlen" for deg.
Det er i budprosessen det er fort gjort å trå feil. 

Og det her her det gjelder å få et riktig salgsresultat og pris den ene gangen du selger boligen din!


Velkommen!
 Telefon: 41 37 60 00