Eiendomsmegler MNEF  - 30 års meglererfaring

Salgsfullmakten

Når jeg har den nødvendige kunnskapen om den boligen som skal ha "support", vil du få en konkret pris på min tjeneste som salgsfullmaktig og alle nødvendige spesifikasjoner rundt tjenesten.

Ditt boligsalg vil tjene på min erfaring.  når du velger en salgsfullmektig med høy grad av engasjement og erfaring vil du være sikret et meget godt resultat.

At en budrunde håndteres av en salgsfullmektig med solid bransjeerfaring er selvsagt en fordel for eg som selger - hvis du er opptatt av den beste prisen.

Og du vil vel ha mest mulig igjen etter at boigsalget er gjennomført og kostnadene betalt.  Og problemfritt.

Det å kunne overlate hele salgsprosessen til en kompetent salgsfullmektig bransjeperson, uten å måtte unødig bekymre seg, skal fra min side være en viktig del av opplevelsen din.

Jeg tar fastpris på mine salgsfullmakter med min.pris på kr 20 000.
Og jeg gir meg aldri før jeg er topp fornøyd med resultatet i budgivningen.  Om sluttbudet forhandles til kr 50 000 eller kr 500 000 over verditakst, er prisen den samme for min innsats.

For meg handler resultatet kun om yrkesstoltet - ikke provisjonsjag.