Eiendomsmegler MNEF - 30 års meglererfaring

Priser og oppdragsavtalen
Lov om Eiendomsmegling regulerer forholdet mellom megler og kunde.

SALGSKOSTNADER dekkes av selger:

 • Meglers vederlag (meglerprovisjon)
  1,5% av oppnådd kjøpesum

  Fastpris for oppdraget eller timesbasert vederlag kan avtales
  i stedet for %-basert provisjon

 • Utlegg til involverte 3dje parts-leverandører
  Takstmann, fotograf, markedsføring, gebyr til forretningsfører m.m.

  Megler beregner seg ingen merinntekt på disse tjenestene.
  Hos Ellen C Borgenheim slipper du å betale titusenvis av kroner i såkalte "markedspakker", hvor det ofte skjules merinntekter til megler.
  Det koster rett og slett det som er kostnaden for de aktiviteter som avtales med takstmann og markedapparatet. 

  Det også kan du stole på!


Før megler igangsetter salgsarbeidet, er alle poster spesifisert i et skriftlig dokument - salgsoppdraget.  Ingen overraskelser dukker opp etterpå.


Selger betaler ikke dokumentavgift og tinglysingsgebyr på overdragelsen.

Statens dokumentavgift (2,5%) og tinglysingsgebyrer på eieroverdragelsen betales av kjøper i tillegg til kjøpesummen på eiendommen. De spesifiserte kjøpskostnader fremgår av meglers salgsoppgave/prospekt.

Telefon: 41 37 60 00