Eiendomsmegler MNEF  - 30 års meglererfaring

Salgsfullmakt - hva skjer...
Vi møtes i din bolig og tar en prat om dine ønsker og behov i forbindelse med boligsalget ditt.  Du får all den informasjonen du ønsker. 
Mange vil ha mye - andre vil ha lite informasjon.

Jeg setter meg grundig inn i alt som vedrører din bolig og boligsalget ditt.  Deretter sørger jeg for at det blir utstedt og signert korrekt salgsfullmakt og avtale tilknyttet denne.

Og så går alt på løpende bånd.  Jeg innhenter all salgsinformasjon, tar kontakt med nettmeglerselskapet på dine vegne og får ut alle dokumenter som skal signeres av deg, bl.a. oppdragsskjema mellom deg og nettmeglerselskapet.

Poenget med salgsfullmakten er å spare deg for all egeninnsats som skal til for å "selge-bolig-selv" samtidig som du får en dreven fagperson på kjøpet sin DIN kontaktperson for å gjøre det aller beste ut av boligsalget ditt.

Det er et godt forberedt salg og i BUDGIVNINGEN som resultatet vises!

Jeg har 30 års erfaring i eiendomsbransjen og boligsalg og tung erfaring fra makenaismene og prosessene i budgivning......

Telefon: 41 37 60 00