Eiendomsmegler MNEF  - 30 års meglererfaring
Salgsfullmakt

Det kan være et minefelt å gjøre salgsjobben på egenhånd dersom man ikke har tilstrekkelig kompetanse. Du som selger har ansvaret for å innhente all informasjon om boligen og ikke minst kontrollere opplysningene og videreformidle disse til kjøper. Spesielt når budgivningsprosessen pågår er det fort gjort å trå feil for en uerfaren boligselger.

Gi salgsfulllmakt til en person som kan tingene sine!

Jeg har over 30 års erfaring i eiendomsbransjen og boligsalg.  Hvem tror du er best på å forhandle en god pris for boligen din?  En selger med personlig forhold til boligen og kanskje uerfaring med budrunder og frister - eller en med tung erfaring fra mekanismene og prosessene i budgivning...

Fullmakten innebærer at den som du gir salgsfullmakt til håndterer på dine vegne alt forberedende salgsarbeid, gjennomføring av nettannonsering, visninger, budrunder og kontraktsmøte med alle dokumenter.  Det er du selv som signerer alle dokumentene og er den juridiske selger og kontraktspart med kjøperen.

Fullmektigen legger alt til rette for deg og ordner med signering av kjøpekontrakt og andre nødvendige dokumenter for deg og kjøper og sørger deretter for at nettmeglerselskapet får alle dokumenter for å sluttføre salget med tinglysing og oppgjør.  Nettmeglerselskapene har selvsagt konsesjon til eiendomsmegling og har stilt den lovpålage garantien på kr 30 millioner for gjennomføring av handelen. 


Velkommen!
 
Kontakt meg på e-post: her

eller fyll ut skjema

"Skal selge selv - trenger råd": her

Telefon: 41 37 60 00