Eiendomsmegler MNEF  - 30 års meglererfaring
Seksjonering og tinglysing
Ellen C Borgenheim har 30 års erfaring med eiendomstransaksjoner

Seksjoneringserfaring av alt fra 2-mannsboliger til større bolig- og næringsbygg.
Forretningsførererfaring for boligselskap.

Jeg påtar meg oppdrag for seksjonering/reseksjonering av liten som stor boligmasse.

Uorden i gamle eiendomspapirer/hjemmelsforhold eller mangler tinglysing av en eiendomshandel? 

Jeg påtar meg oppdrag for å rydde opp i dette og ordner nødvendige dokumenter og får disse korrekt tinglyst.Velkommen!
 
Kontakt meg på e-post: her


"Skal selge selv - trenger råd": her

Telefon: 41 37 60 00